Sint Antonius en Martinusgilde - Cuijk

Het Schietterrein

Vroegere lokaties
Tot 1960 was er geen aparte schutterij, er werd alleen Koning geschoten. De oudste bronnen vermelden dat er werd geschoten op de wieken van de molen aan het einde van de Molenstraat. Hier staat thans de Albert Heijn. Daarna werd er geschoten op een lokatie langs de Zwaanstraat naast het toenmalige Joodse kerkhof. Vervolgens in de wei van "Moeke van Erp" aan de Waaistraat/Katwijkseweg (thans het verlengde van Vorstendom). Hier loopt nu de Beersebaan.
Bij het BHIC ligt een vergunning met situatieschets voor het inrichten van een schietterrein, afgeven in 1949. Mogelijk betreft dit het schietterrein ooit gelegen nabij de nog bestaande Schutsboomweg.
Met de komst van nieuwe uniformen in 1960 werd een schuttersgroep gevormd en werd geschoten op een stuk gemeentegrond achter het "Brouwers Bos" (Heeswijkse Kampen). In 1967 werd een vergunning afgegeven om hier een schietterrein in te richten met 6 palen. Ook was er een houten onderkomen. Dit terrein is in gebruik geweest t/m 1977 toen het Gilde de activiteiten staakte. Vanaf de reactivering in 1980 is t/m 1986 op dit terrein alleen nog Koning geschoten waarna het werd opgeslokt in de uitbreiding van de Heeswijkse Kampen en de schuttersgroep werd opgeheven. Tot 1995 beschikte het Gilde toen niet meer over een schietterrein en werd op diverse lokaties eenmalig Koning geschoten.

plattegrond met locaties


In 1995 werd door de gemeente een terrein beschikbaar gesteld, gelegen langs de Maas aan de zuidpunt van de Groenendijkse Kampen bij de sportvelden (vroeger geheten 'De lage Weidjes'). In oktober 2001 is een milieuvergunning afgegeven.
Op het terrein stonden 3 schietpalen. Eén stalen kantelmast, een mobiele schietpaal voor het wipschieten met de kruisboog en een stalen mast van 17 meter met een liftmechanisme waaraan diverse doelen werden bevestigd.

schietbakken animatie wip

Het huidige schietterrein
In 2010 is begonnen met de herinrichting van het sportveldencomplex De Groenendijkse Kampen, waar het schietterrein ook een plaats heeft gekregen. De nieuwe locatie ligt naast handboogschietvereniging l`Arc aan de Liefkeshoek. Op 1 mei 2011 is de locatie officeel in gebruik genoemen. Omdat schietterreinen sinds 2010 vallen onder het Activiteitenbesluit, is er geen hinderwetvergunning meer nodig.
Op het terrein staat een mast met hijsinrichting met aanvankelijk een ricochet-kogelvanger van de firma Jansen Products, idem van de firma Vorstenbosch uit Erp (met verlichting), en een kogelvanger van eigen ontwerp t.b.v. het Koningschieten. Na een kabelbreuk in 2017 is dit rek (plus kabel en lier) door Jansen Products vervangen door een kleiner rek met nog slechts 1 schietbak.
Er wordt geschoten in oostelijke richting zodat 'smiddags en 'savonds geen hinder wordt ondervonden van de zon. Het Gilde beschikt over 3 geweren (.22/6 mm) en 1 kruisboog.


Onze wapenmeester is: Jan Roelofs, Angelotstede 5, 5431 RD, Cuijk, tel.: 0485-316817

Meer informatie over de schietterreinen vindt u hier.